Prezentare > Misiune şi obiective

Facultatea de Psihosociologie a fost creată în cadrul Universităţii “Andrei Şaguna” ca o necesitate impusă pe piaţa muncii. A fost înfiinţată în anul 1998, fiind la acea vreme prima şi singura cu acest profil în Dobrogea. 

Comisia Naţională de Evaluare şi Acreditare Academică, precum şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării au agreat înfiinţarea acestei specializări la Constanţa, recunoscând validitatea argumentelor de funcţionare, şi anume:

 • necesitatea acoperirii posturilor de psiholog în toate organizaţiile, în special cele şcolare, militare, judiciare, de asistenţă socială şi medicală în primă etapă, urmând ca reţeaua să se dezvolte până la nivelul cabinetelor private de consiliere şi asistenţă psihologică şi psihopedagogică a persoanelor;
 • necesitatea acoperirii cu cadre specializate în domeniul asistenţei sociale în special a unei zone cu o mare diversitate etnodemografică şi socială a populaţiei, cum este Dobrogea;
 • numărul mare de organizaţii care au ca obiectiv acordarea de asistenţă socială diverselor categorii de persoane cu nevoi speciale; acest tip de asistenţă este apanajul psihologului şi asistentului social cu studii superioare;
 • necesitatea conlucrării între sistemul juridic şi cel al asistenţei sociale, în vederea identificării pe baze ştiinţifice a cauzelor creşterii delincvenţei şi criminalităţii, precum şi a reducerii acestora prin activitatea complexă a juriştilor, psihologilor şi asistenţilor sociali;
 • necesitatea existenţei specialiştilor în asistarea pentru dezvoltarea optimă a copiilor şi tinerilor;
 • necesitatea specialiştilor în consiliere familială, pentru protecţia femeilor, vârstnicilor, copiilor;
 • necesitatea realizării unei orientări şcolare şi profesionale calificate pentru tineri şi adolescenţi;
 • existenţa în cadrul Universităţii “Andrei Şaguna” a unui corp profesoral cu o bogată experienţă didactică şi cu o înaltă pregătire ştiinţifică, capabili să orienteze formarea studenţilor în aceste domenii;
 • existenţa în cadrul Universităţii “Andrei Şaguna” a dotărilor corespunzătoare dezvoltării unui plan de învăţământ coerent şi susţinut teoretic şi aplicativ: laboratoare de informatică şi statistică, bibliotecă cu volume de specialitate, bibliotecă virtuală, internet, Centru de Studii şi Anchete Socio-Umane, Laborator de Psihologie Aplicată, editură proprie, Centru de informare europeană, Laborator de criminalistică ş.a;
 • existenţa unei tradiţii în domeniul asistenţei sociale şi umanitare, realizată încă de la înfiinţarea Fundaţiei „Andrei Şaguna” care desfăşoară programe statutare în acest sens;
 • necesitatea implementării principiilor igienico-sanitare in domeniile de deservire a nevoilor populaţiei (alimentaţie, puericultură etc.);
 • necesitatea implicării în cercetările sociologice de piaţă;
 • necesitatea transmiterii către studenţi atât a noţiunilor teoretice, ştiinţifice cât mai ales a celor practice care să le ofere o reală inserţie pe piaţa muncii şi în cercetarea ştiinţifică.