Prezentare > Mesajul decanului

Bun venit în echipa psihologilor șaguniști!

Facultatea de Psihosociologie a Universității "Andrei Șaguna" reprezintă o oportunitate de succes pentru voi, datorită unei pregătiri universitare complete, precum și unei deschideri deosebite a pieței muncii pentru acest domeniu de activitate.

În facultatea noastră se desfășoară o pregătire didactică la cel mai înalt nivel științific,
dublată de activități practice atractive (sondaje de opinie, proiecte umanitare, activități de voluntariat etc.), menite să asigure suportul aplicativ al noțiunilor teoretice și să faciliteze tranziția studenților către locul de muncă.

Echipa de cadre didactice a catedrei de psihosociologie este alcătuită din tineri profesioniști, doctori și doctoranzi în domeniile de vârf ale psihologiei și sociologiei, bine pregătiți, entuziaști, comunicativi și prietenoși.

Ei sunt implicați în totalitate în activitățile universității, alături de studenți și masteranzi.

În fiecare an, cadrele didactice primesc în rândurile lor tineri colaboratori dintre absolvenții facultății.

În virtutea bunei colaborari cu universități din Europa și din restul lumii, studenții facultății au posibilitatea de a efectua stagii de pregătire, ca bursieri, în aceste universități. De asemenea, Universitatea primește în vizită studenți din străinătate în cadrul proiectelor de schimb interuniversitar.

Acestea sunt doar o parte dintre motivele pentru care vă asigur că ați făcut cea mai bună alegere înscriindu-vă la facultatea noastră.

Vă doresc succes și vă aștept la deschiderea festivă a anului universitar 2014-2015.

Decan,
Conf.univ.dr. Livica FRĂȚIMAN