Licență > Dosarul de înscriere

DOSARUL DE INSCRIERE cuprinde:
- CHITANŢA CARE ATESTĂ ACHITAREA TAXEI DE LICENŢĂ – original - (taxa se achită la casierie);
 - CERERE DE ÎNSCRIERE(se procură de la secretariat);
 - 2 POZE MATE TIP PASAPORT ;
 - DIPLOMĂ BACALAUREAT – original şi copie legalizată;
 - CERTIFICAT DE NAŞTERE – copie legalizată;
 - CERTIFICAT DE CASĂTORIE ( ÎN CAZUL SCHIMBĂRII NUMELUI) – copie legalizată;
 - BULETIN/CARTE DE IDENTITATE – copie xerox.
 - DOSAR PLIC (din carton) 
 - LUCRAREA DE LICENȚĂ - 1 ex+CD (doar pentru absolvenții din promoțiile anterioare) 

Alte precizări:

  • Pentru absolvenții altor instituții de învățământ, care susțin licența la Universitatea "Andrei Șaguna", vor achita o taxă de licență; acestia vor depune la dosar și suplimentul la diplomă, adeverința de absolvire și certificatul de competență lingvistică, acte ce se elibrează de universitatea care a asigurat școlarizarea;
  • Înscrierea absolvenților Universității "Andrei Șaguna" pentru a susține examenul de licență la alte instituții de învățământ superior se face în baza unui acord între cele 2 instituții, cu respectarea prevederilor legale.