Evenimente > SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE - EDIȚIA A XXIII-a

Sesiunea de Comunicări Științifice ediția a XXIII-a se va desfășura în perioada 7-8 mai a.c.

În vederea pregătirii acestui eveniment, studenții și masteranzii din toți anii universitari se vor înscrie cu lucrări îndrumate de cadrele didactice de la disciplinele preferate. Studenții și masteranzii din anii finali sunt invitați să se înscrie cu lucrările de licență/disertație. Prezentarea acestor lucrări în cadrul sesiunii constituie criteriu de evaluare a lucrării de licență/disertație.

Abstractul lucrării va fi verificat de către profesorul îndrumător/titularul de disciplină și apoi trimis coordonatorului sesiunii, dna. conf.dr. Livica Frățiman.

Modelul abstractului îl puteți descărca de aici.